Výřez z obrázku bytových domů Kameny Na Burni

Jak získat byt?

Dekorační prvek krystalu

Získat nový domov je tak jednoduché. Stačí k tomu pár snadných kroků. A pokud si kdykoli nebudete vědět rady, neváhejte nás kontaktovat. Náš specialista je připraven Vám zodpovědět jakýkoli dotaz.

Šipka se symboly budov

Výběr vašeho nového bytu

Listy papíru

Rezervace bytu a smluvní dokumentace

Bankovní budova

Výběr financující banky

Klíče

Kupní smlouva a převzetí bytu

Částečně složený dokument

Přepis listu vlastnictví v katastru nemovitostí

Dekorační prvek krystalu

Jaký je postup?

Od výběru nového domu až po převod vlastnictví. Vždy budeme stát za Vámi a pomůžeme, s čím bude třeba.

1

Rezervační poplatek

Bude uhrazen na základě rezervační smlouvy ve výši 500 000 Kč.

2

Záloha na kupní cenu

Záloha ve výši 20% z kupní ceny po odečtení již uhrazeného rezervačního poplatku na základě smlouvy o budoucí smlouvě kupní.

3

Klientské změny

Poplatek za vyřízení klientské změny a dále cena klientské změny (rozdíl mezi vybranými položkami a standardním vybavením).

4

Doplatek kupní ceny

Doplatek kupní ceny ve výši 80% z kupní ceny průběžně formou záloh splatných dle stádia rozestavěnosti jednotky (30% po zápisu rozestavěné jednotky do katastru nemovitostí, 20% po dokončení venkovních výplní stavebních otvorů, instalace rozvodů (elektro a voda), 15% po dokončení vnitřních omítek a hrubých podlah, 15% po kolaudaci)

5

Kupní smlouva

6

Předání a převzetí bytu