Výřez z obrázku bytových domů Kameny Na Burni

Fotogalerie

Dekorační prvek krystalu

Uveřejněné vizualizace a jiná vyobrazení na webových stránkách a dalších materiálech jsou pouze ilustrační. Jsou nezávazné, mohou se změnit a nepředstavují nabídku ani návrh na uzavření smlouvy.

Exteriér

Ilustrace listnatých stromů
Jižní pohled - zvýšená perspektiva
Čelní pohled
Severní pohled
Jižní pohled - snížená perspektiva
Uliční pohled